MENU GŁÓWNE

Strona główna

Aktualności

Kontakt

Mapa okolicy

 INFORMACJE

Historia

Geografia

Środowisko

Kartografia archiwalna

  GALERIA FOTOGRAFII

Ciekawe miejsca

Osoby

Dokumenty

Filmy

Cmentarz

Dawni mieszkańcy

  MEDIA O NAS

Artykuły prasowe

 

 

GALERIA FOTOGRAFII - DOKUMENTY

 

DOKUMENTY RODZINY JANKOWSKICH

Pisma i inne dokumenty Antoniego Jankowskiego związane z pracą w Żandarmerii

 

Kalendarz CK Żandarmeryi

Kalendarz CK Żandarmeryi

Fragment notatnika Antoniego Jankowskiego

Fragment notatnika Antoniego Jankowskiego - spisane zeznanie z dnia 20 lutego 1912 r. w związku z prowadzonym dochodzeniem
w miejscowości Krościenko

Medal srebrny z koroną

Medal srebrny z koroną

Dokument

Dokument

Dokument

Dokument

 

 

Dokumenty z innej działalności Antoniego Jankowskiego

 

Kwit na drewno

Kwit na drewno

Pieczęć obszaru dworskiego w Huwnikach

Pieczęć obszaru dworskiego w Huwnikach

 

Korespondencja (listy, zaproszenia itp.)

 

Kartka do Katarzyny Jankowskiej

Kartka do Katarzyny Jankowskiej

Zaproszenie na festyn

Zaproszenie na festyn

Kartka do Państwa Jankowskich

Kartka do Państwa Jankowskich

Informacja o kredytach

Informacja o kredytach

Kartka do Antoniego Jankowskiego

Kartka do Antoniego Jankowskiego

 
 

Notatki

 

Notatki

Notatki

 
 

Fotografie

 

Rodzina

Rodzina

Samochód

Samochód

Polowanie

Polowanie

Prawdopodobnie oddział żandarmerii Landesgendarmeriekommando Nr 5 Abteilung Przemyśl Nr 4, Posten zu Dobromil Nr 15

Prawdopodobnie oddział żandarmerii
Landesgendarmeriekommando Nr 5,
Abteilung Przemyśl Nr 4, Posten zu Dobromil Nr 15

Żołnierz

Żołnierz

Żołnierze

Żołnierze

 

Wizytówki

 

Wizytówka

Wizytówka

Wizytówka

Wizytówka

Wizytówka

    Józef Wędziłowicz pełnił funkcję c.k. poczmistrza 

"za dekretem" w miejscowości Brzozdowce k/Lwowa 

(dane z 1911 r.)

 
 

Inne

 

Pokwitowanie za abonament radiowy

Pokwitowanie za abonament radiowy

Zarządzenie w sprawie pryszczycy

Zarządzenie w sprawie pryszczycy

Dowód nadania przesyłki pocztowej

Dowód nadania przesyłki pocztowej

 

Obrazy malowane przez Michalinę Jankowską

 

Obraz Michaliny Jankowskiej

Obraz Michaliny Jankowskiej

Obraz Michaliny Jankowskiej

Obraz Michaliny Jankowskiej

 

NOTATKI KS. GÓRNICKIEGO (DANE DOTYCZĄCE MIESZKAŃCÓW KOPYSNA)

 

Notatka ks. Górnickiego

Notatka ks. Górnickiego

Notatka ks. Górnickiego

Dokumenty zawierające wykaz niektórych
mieszkańców Kopysna (Nr domów 8, 10,
11, 32, 38, ?, 88 i folwarku Jankowskich;
nazwiska i imiona; daty urodzin). Na końcu
wykazu podpis sporządzającego ks. Józefa
Górnickiego

Nagrobek ks. Józef Górnickiego

Nagrobek ks. Józef Górnickiego znajdujący się
na cmentarzu katolickim w miejscowości Rybotycze 
 

DOKUMENTY JÓZEFA KRUPY (s. Mikołaja i Antoniny Mandro)

 

Fotografia z Brna

Fotografia z Brna (1922 r., Józef Krupa - trzeci od lewej w I rzędzie)

Druga strona fotografii wykonanej w miejscowości Brno

Druga strona fotografii wykonanej w miejscowości Brno

Ausweis wydany przez poselstwo Ukraińskiej Republiki Ludowej w Berlinie

Ausweis wydany przez poselstwo Ukraińskiej Republiki Ludowej  

w Berlinie

Świadectwo zdolności do pracy

Świadectwo zdolności do pracy

   

Dowód osobisty (paszport), okładka

Dowód osobisty (paszport), okładka

Dowód osobisty (paszport), strona 1

Dowód osobisty (paszport), strona 1

 

DOKUMENTY JÓZEFA KULHAWCA (s. Andrzeja i Anastazji Kaczmar)

 

Zaświadczenie wojskowe

Zaświadczenie wojskowe

  

 

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z WYSIEDLENIEM NA WSCHÓD (1945)

 

Potwierdzenie przez ukraińskie archiwum przesiedlenia rodziny Maksym z Kopysna (Polska)

Potwierdzenie przez ukraińskie archiwum przesiedlenia rodziny Maksym z Kopysna (Polska).

Dokument wymienia dane osób przesiedlonych oraz majątek pozostawiony w Polsce.

 

 

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z AKCJĄ "WISŁA"

 

Akt nadania ziemi osobom, które opuściły Kopysno w ramach akcji 'Wisła'

Akt nadania ziemi osobom, które opuściły Kopysno
w ramach akcji "Wisła"

Karta przesiedleńcza opuszczających Kopysno w ramach akcji 'Wisła'

Karta przesiedleńcza opuszczających Kopysno
w ramach akcji "Wisła"

Wyciąg metrykalny rodziny Krupów z Kopysna

Wyciąg metrykalny rodziny Krupów z Kopysna

 

 

INNE

 

Odznaka sołtysa za czasów PRL, taką posiadał Mikołaj Nienadowski

Odznaka sołtysa za czasów PRL,
taką posiadał Mikołaj Nienadowski

Wykaz zwierząt w Kopysnie sporządzony przez sołtysa - dane z 26 stycznia 1962 r.

Wykaz zwierząt w Kopysnie sporządzony
przez sołtysa - dane z 26 stycznia 1962 r.

Dokumenty przesiedleńcze Mikołaja Nienadowskiego Dokumenty przesiedleńcze Mikołaja Nienadowskiego

Dokumenty z dnia 20 kwietnia 1961 r. wystawione właścicielowi zwierząt (koń, 3 szt. bydła, pies, świnia, 14 kur, 4 kaczki) Mikołajowi Nienadowskiemu, który zabrał je ze sobą i przewiózł koleją do Przemyśla a następnie do Kopysna, gdzie powrócił z wysiedlenia.

 

© Copyrights Dedio & Dedio 2003