DOKUMENTY RODZINY JANKOWSKICH
Pisma i inne dokumenty Antoniego Jankowskiego związane z pracą w Żandarmerii

Kalendarz CK Żandarmeryi


Fragment notatnika Antoniego Jankowskiego - spisane zeznanie z dnia 20 lutego 1912 r. w związku z prowadzonym dochodzeniem w miejscowości Krościenko


Medal srebrny z koroną

Dokumenty z innej działalności Antoniego Jankowskiego

Kwit na drewno


Pieczęć obszaru dworskiego w Huwnikach

Korespondencja (listy, zaproszenia itp.)

Kartka do Katarzyny Jankowskiej


Zaproszenie na festyn


Kartka do Państwa Jankowskich


Informacja o kredytach


Kartka do Antoniego Jankowskiego

NotatkiNotatki

FotografieRodzina


Samochód


Polowanie


Prawdopodobnie oddział żandarmerii Landesgendarmeriekommando Nr 5, Abteilung Przemyśl Nr 4, Posten zu Dobromil Nr 15


Żołnierz


Żołnierze

WizytówkiJózef Wędziłowicz pełnił funkcję c.k. poczmistrza "za dekretem" w miejscowości Brzozdowce k/Lwowa (dane z 1911 r.)

InnePokwitowanie za abonament radiowy


Zarządzenie w sprawie pryszczycyDowód nadania przesyłki pocztowej

Obrazy malowane przez Michalinę Jankowską

NOTATKI KS. GÓRNICKIEGO (DANE DOTYCZĄCE MIESZKAŃCÓW KOPYSNA)

Dokumenty zawierające wykaz niektórych mieszkańców Kopysna
(Nr domów 8, 10, 11, 32, 38, ?, 88 i folwarku Jankowskich; nazwiska i imiona; daty urodzin).
Na końcu wykazu podpis sporządzającego ks. Józefa Górnickiego

Nagrobek ks. Józef Górnickiego
znajdujący się na cmentarzu katolickim
w miejscowości Rybotycze

DOKUMENTY JÓZEFA KRUPY (s. Mikołaja i Antoniny Mandro)Fotografia z Brna (1922 r., Józef Krupa - trzeci od lewej w I rzędzie)


Druga strona fotografii wykonanej w miejscowości Brno


Ausweis wydany przez poselstwo Ukraińskiej Republiki Ludowej w Berlinie


Świadectwo zdolności do pracy


Świadectwo tożsamości


Dowód osobisty (paszport), strona 1

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z WYSIEDLENIEM NA WSCHÓD (1945)

DOKUMENTY JÓZEFA KULHAWCA (s. Andrzeja i Anastazji Kaczmar)Potwierdzenie przez ukraińskie archiwum przesiedlenia rodziny Maksym z Kopysna (Polska). Dokument wymienia dane osób przesiedlonych oraz majątek pozostawiony w Polsce.


Zaświadczenie wojskowe

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z AKCJĄ "WISŁA"Akt nadania ziemi osobom, które opuściły Kopysno w ramach akcji "Wisła"


Karta przesiedleńcza opuszczających Kopysno w ramach akcji "Wisła"


Wyciąg metrykalny rodziny Krupów z Kopysna

InneOdznaka sołtysa za czasów PRL, taką posiadał Mikołaj NienadowskiWykaz zwierząt w Kopysnie sporządzony przez sołtysa - dane z 26 stycznia 1962 r.


Dokumenty z dnia 20 kwietnia 1961 r. wystawione właścicielowi zwierząt
(koń, 3 szt. bydła, pies, świnia, 14 kur, 4 kaczki) Mikołajowi Nienadowskiemu,
który zabrał je ze sobą i przewiózł koleją do Przemyśla a następnie do Kopysna, gdzie powrócił z wysiedlenia.
© Copyrights Dedio & Dedio & Dedio 2003-2023