Kopysno wg stanu sprzed 1939 r.
(zaczerpnięto ze Słownika Krajoznawczo Historycznego "Pogórze Przemyskie" - S. Kryciński)


Kopysno według stanu sprzed 1918 r.


Kopysno w latach 1869-1887  
(źródło - mapire.eu)

Kopysno w latach 1806-1869  
(źródło - mapire.eu)Kopysno w latach 1779-1783  
(źródło - mapire.eu)Kopysno wg mapy z 1790 r.  (źródło - maps.geshergalicia.org)  
(Uwagi: nazwa miejscowości - Kopesna; lokalizacja pozostałych miejscowości odbiega od stanu faktycznego)Na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Przemyślu (skany.przemysl.ap.gov.pl) znajduje się cyfrowa kopia mapy katastralnej całej miejscowości Kopysno z 1852 r., do której odsyłamy wszystkich zainteresowanych.

© Copyrights Dedio & Dedio & Dedio 2003-2023