× Antoni Jankowski Maria Kazała Bracia Kopko Józef Krupa Michał Krupa Mikołaj Krupa Mikołaj Kulhawiec Mikołaj Nienadowski Paweł Nienadowski Józef Nienadowski
 • GEOGRAFIA

  Kopysno leży w południowo-wschodniej Polsce i pod względem administracyjnym znajduje się w województwie podkarpackim, powiecie przemyskim i gminie Fredropol. Powierzchnia miejscowości wynosi - 1 240 ha.

  Współrzędne geograficzne miejscowości - 49°41' N, 22°39' E.

  Według podziału fizyczno-geograficznego Kopysno znajduje się w megaregionie - Karpackim, prowincji - Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim i Północnym, podprowincji - Zewnętrzne Karpaty Zachodnie, makroregionie - Pogórze Środkowobeskidzkie i mezoregionie - Pogórze Przemyskie.

  Najbardziej atrakcyjnym miejscem w Kopysnie jest najwyższe wzniesienie Pogórza Przemyskiego  - "Kopystanka* (541 m n.p.m. - wg wcześniejszych pomiarów 545 m n.p.m.; 49°41'02,57" N, 22°37'32,66" E) przybierające postać kopy ostańcowej, wznoszącej się ponad zrównaną wierzchowiną pogórzy. Z bezleśnego wierzchołka rozciąga się rozległa panorama zarówno na Pogórze Przemyskiej jak i na oddzielone od niego doliną Wiaru Pogórze Dobromilskie (północna część Gór Sanocko-Turczańskich) z masywem Turnicy (zob. Ciekawe miejsca).

  Na szczycie wzniesienia znajduje się punkt triangulacyjny (zob. Ciekawe miejsca) przez który przebiega czerwony szlak turystyczny prowadzący z Przemyśla do Sanoka. Od niedawna istnieje drugi, żółty szlak turystyczny łączący zniesienie Suchy Obycz z Kopystanką (więcej informacji: przemysl.pttk.pl).

  ***

  Kopysno według mapy katastralnej z 1852 r.  posiadało kilkanaście określeń części wsi, z których część funkcjonuje do dzisiaj. Prawdopodobne pochodzenie i znaczenie tych nazw przedstawia poniższa tabelka.

  * z uwagi na kilka wersji określających południową granicę Pogórza Przemyskiego, informacja dot. najwyższego wzniesienia tego regionu może nie być z nimi zgodna. 

© Copyrights Dedio & Dedio & Dedio 2003-2023