× Antoni Jankowski Maria Kazała Bracia Kopko Józef Krupa Michał Krupa Mikołaj Krupa Mikołaj Kulhawiec Mikołaj Nienadowski Paweł Nienadowski Józef Nienadowski
  • Józef Nienadowski
  • Józef Nienadowski (s. Andrzeja i Paraskewi, ur. 4.05.1918 r. (5.04.1918 r.? Pod taką datą urodzin w niemieckich archiwach jedynie raz występuje Józef Nienadowski, prawdopodobnie jest to błąd pisarski)) (Zob. Osoby - chór cerkiewny), brat Mikołaja i Pawła, w czasie II wojny światowej wyjechał z żoną Zofią (ur. 15.03.1922 r.) i córką Marią (ur. 10.08.1941 r.) do Niemiec. Rodzina przybyła do tego kraju 21.12.1942 r. i zamieszkała w m. Selb (Oberfranken) w Bawarii, w domu pracowniczym dla obcokrajowców. 3.06.1943 r. rodzina opuściła m. Selb i przeniosła się do innej miejscowości (?) na terenie Niemiec, gdzie przebywała do 27.02.1945 r. Po zakończeniu wojny pozostali na terenie Niemiec do 27.03.1947 r., po czym powrócili do Kopysna i udali się do ZSRR (obecnie Ukraina), gdzie zamieszkała cała rodzina.

© Copyrights Dedio & Dedio & Dedio 2003-2023