× 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
 • 2014
 • Serdecznie zapraszamy na stronę internetową miejscowości Lipiec, w której osiedlił się Mikołaj Nienadowski z rodziną po opuszczeniu Kopysna w 1947 r. (Zob. Historie Mieszkańców).

  Stronę miejscowości prowadzi wnuk Mikołaja, któremu dziękujemy m.in. za dawne fotografie zamieszczone w Galerii).

  29 grudnia 2014
 • W zakładce Informacje (6. Działalność UPA i Wojska Polskiego) dodaliśmy informację o gajowym Janie Korbeckim, który został zamordowany w kwietniu 1944 r. w lesie "Grabnik", jak na to wskazuje tekst na tabliczce nagrobkowej. Kto ma dokładniejsze informacje o tej osobie i jego śmierci prosimy o kontakt.

  15 grudnia 2014
 • Na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Przemyślu udostępniono cyfrową kopię mapy katastralnej Kopysna z 1852 r. -  skany.przemysl.ap.gov.pl. Mamy nadzieję, że wkrótce pojawi się także wykaz posiadaczy gruntów.

  8 grudnia 2014
 • Coraz więcej informacji, które do tej pory były niedostępne albo wymagały osobistej wizyty w archiwum czy bibliotece, obecnie pojawia się w sieci. Staramy się je śledzić na bieżąco, by poszerzyć wiedzę o Kopysnie. Ostatnio udało się nam poznać liczbę mieszkańców wsi z okresu II wojny światowej, którą zamieściliśmy w zakładce - Informacje (Ludność).

  Porównując dane z 1939 r. z danymi z 1 marca 1943 r. nietrudno zauważyć znaczny spadek liczby ludności Kopysna, bo o 85 osób. Poza naturalną śmiercią, powodem tego były (tuż po wybuchu wojny) działania władz sowieckich, które przejęły tę część Polski w ramach porozumienia z hitlerowskimi Niemcami. Zmuszono wtedy do opuszczenia wsi właściciela ziemskiego z rodziną. Kiedy później Kopysno przeszło w ręce hitlerowskich Niemiec, ubytek mieszkańców wsi podyktowany był przede wszystkim masowymi wywózkami na roboty do Niemiec jak i aresztowaniami bądź śmiercią tych, którzy sprzeciwiali się ówczesnej władzy lub byli dla niej niepożądani (ludność żydowska).  

  22 czerwca 2014
© Copyrights Dedio & Dedio & Dedio 2003-2023