× 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
 • 2019
 • Bardzo dziękujemy Kamili za pomoc w uzyskaniu dostępu do materiałów archiwalnych dotyczących Antoniego Jankowskiego i jego rodziny. Dzięki temu mogliśmy znacznie poszerzyć historię naszej rodziny i poznać wiele cennych szczegółów związanych z Kopysnem. Pozyskane informacje pozwoliły nam uzupełnić i poprawić na stronie historię miejscowości oraz jej mieszkańców.

  4 listopada 2019
 • Na stronie internetowej Kopysna zamieściliśmy fotografie kilku nowych nagrobków z cmentarza w Kopysnie. Obecnie zajmujemy się dokumentami archiwalnymi udostępnionymi przez Polską Akademię Umiejętności w Krakowie. Ich analiza dostarcza wiele cennych informacji, o czym wkrótce napiszemy.

  12 października 2019
 • Dzięki bardzo życzliwej nam osobie, której bardzo dziękujemy i Ją serdecznie pozdrawiamy, dotarliśmy do akt archiwalnych dotyczących mieszkańców Kopysna przebywających podczas II wojny światowej w Niemczech jako jeńcy wojenni (żołnierze kampanii wrześniowej 1939 r.) i robotnicy przymusowi. Więcej z zakładce Historia. Wszystkimposzukującym swoich bliskich z tego okresu polecamy strony internetowe: www.straty.pl i collections.arolsen-archives.org.

  28 września 2019
 • W Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu znajdują się rękopisy aktu nadania wsi z 1408 roku oraz rozgraniczenia wsi od dóbr królewskich z 1415 roku (www.dbc.wroc.pl - skan 189 i następne). Zawiera je "Kopiariusz przywilejów, dekretów i różnych akt odnoszących się do dóbr rodziny Kmitów z lat 1397-1601".

  6 lipca 2019
 • Wszystkich zainteresowanych Kopysnem z przyjemnością informujemy, o ponownym uruchomieniu strony miejscowości pod poprzednim znanym adresem. Zmienił się natomiast nasz adres e-mail, który obecnie brzmi: kopysno@kopysno.pl. W czasie przerwy w funkcjonowaniu strony uzupełniliśmy historię wsi o nieznane nam dotychczas fakty i dokumenty z XIV i XV wieku, które są dostępne w zakładce Dzieje wsi. M.in.dotarliśmy do kopii dokumentu nadania wsi z 1408 roku, co było do tej pory nieosiągalne.

  11 marca 2019
© Copyrights Dedio & Dedio & Dedio 2003-2023