× Okres od powstania wsi do 1772 roku Od I rozbioru Polski do 1914 roku I wojna światowa Okres miedzywojenny II wojna światowa Lata powojenne Zabytkowe obiekty Ludność Oświata

***

Dokumenty do pobrania
 • Okres międzywojenny
 • Jeden z mieszkańców Kopysna Jan Krupa (ur. 15.03.1889 r.) 10.07.1922 r. uzyskał obywatelstwo USA (Declaration of Intention).

  Przed II wojną światową we wsi istniał sklep z wyrobami tytoniowymi prowadzony przez Krupę (prawdopodobnie pod nr domu 59 - dz. bud. 41 lub 43) i wyszynk trunków (karczma, niedaleko cerkwi) prowadzona przez mieszkańca pochodzenia żydowskiego o nazwisku Mendel Salik (żona - Chane z domu Probstein; ich syn Samuel (ur. 1871 r.) ożenił się z Ettel z domu Bachmann (ur. 1877 r.), jego dzieci to Lewi Isak (ur. 1897 r.) i córka Rebeka (ur. 26.01.1899 r.) oraz dwie pozostałe, w tym Machla matka Naftalego Zammera (ur. 3.03.1910 r.); Rebeka Salik wyszła za mąż za Bernarda Rechtwaga w dniu 8.01.1933 r. w Przemyślu - zob.skany.przemysl.ap.gov.pl - str. 123).

  Inni podają również, że w Kopysnie były dwie kuźnie prowadzone przez Hamryszczaka i Hyłę (prawd. dom nr 54 -  dz. bud. 10) oraz dwóch szewców: Karol Hamryszczak i Kaczmar (prawd. dom nr b - dz. bud. 31). 

  W budynku "Domu Narodowego" (nr domu 15 - dz. bud. 27 wg mapy katastralnej), w którym znajdowała się czytelnia Proswity, był także sklep prowadzony przez braci: Pawła i Michała Kaczmarów. 

  4.12.1926 r. w Kopysnie, jak doniosła Gazeta Przyjaciel Ludu – organ Stronnictwa Chłopskiego (jbc.bj.uj.edu.pl) odbyło sie poufne zebranie organizacyjne, na którym przemawiali ob. Krechowicz, Radwański i Kamieński. Zawiązano Związek i wybrano zarząd w następującym składzie: Ryła (prawidłowo Hyła) Mikołaj przew., Teodor Kreczkowski zast., Michał Łoś sekt., J. Hawryszczak (Hamryszczak?) skarbnik oraz pięciu członków zarządu. Wybrano delegatów w osobie: Wasyla Łosia, Wasyla Krupę i Michała Łosia.
  Do Związku przystąpiło 51 członków. Uchwalono rezolucję, w której domagano się jak najszybszej parcelacji, pożyczek długoterminowych, obniżenia składek asekuracyjnych i wiele innych. Wystosowano apel do wszystkich gmin w powiecie, żeby się organizowały w związki chłopskie do wspólnej obrony i walki o lepszy byt. Postanowiono zaprenumerować parę numerów "Przyjaciela Ludu" i "Sprawy Chłopskiej". Na końcu wyrażono hołd marsz. Piłsudskiemu za jego wiekopomny czyn majowy.

  Z dokumentu z dnia 18 maja 1928 r. wynika, że w Kopysnie istniał "Urząd Gminny", którego kierownikiem tymczasowego zarządu był Antoni Jankowski (zob. Historie Mieszkańców). We wcześniejszym dokumencie osoba ta występuje w charakterze Naczelnika gminy.

  Fragment pisma Urzędu Gminnego

  W czasie międzywojennym niektórzy mieszkańcy opuścili Kopysno w poszukiwaniu pracy i lepszego życia poza granicami kraju. Jednym z nich był Józef Krupa s. Mikołaja i Antoniny Mandro, ur. 26.02.1898 r. Z posiadanych materiałów udostępnionych przez jego rodzinę wynika, że uczył się w Brnie (Czechosłowacja), starał się o wyjazd do Argentyny, przebywał i pracował na terenie Francji i na koniec wyjechał i osiadł w Kanadzie. Ciekawe dokumenty związane z tą osobą i jej działalnością zamieszczono w zakładce Dokumenty i Historie Mieszkańców.

  Kilku mieszkańców w owym czasie udało się do Argentyny. Stefan Krupa (lat 24, kawaler) przybył do tego kraju 23 stycznia 1927 r. statkiem "Taormina" z portu w Genua (Włochy). Mikołaj Kaczmar (lat 41, żonaty) oraz Bazyli Kozar (lat 31, żonaty) przybyli w dniu 16 lipca 1928 r. statkiem "Alcantara" z portu Cherbourg (Francja) (zob.cemla.com).

  Prawdopodobnie w tym czasie do Francji przybył Jan Gierczak z żoną Marią z d. Malko oraz córką i synami Michałem (4.01.1924-21.07.1944 r.) i Janem (8.11.1914-9.03.1993 r.). W czasie wojny mieszkali przy ul. Croix Blanche 33 w La Mure (Isère).

  W tygodniu poprzedzających dzień 11 października 1930 r. o czym doniosła Gazeta Przemyska Nr 58, w wyniku pożaru spłonęło we wsi 14 zabudowań gospodarczych. Choć nie ustalono przyczyn, zdaniem Gazety mógł to być sabotaż. Zdaniem Ekspresu Zagłębia R.5 Nr 261 (jbc.bj.uj.edu.pl) pożar miał miejsce wieczorem 8.10.1930 r., a szkody wyrządzone przez pożar wyniosły koło 60 000 złotych. Za przyczynę pożaru uznano zbrodnicze podpalenie. O pożarze wspomina także mieszkaniec Kopysna - Iwan Krupa (zob. "Iwan Krupa - Kopysno"[15]).

  30.07.1931r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Skarbu wyznaczyło na obszarze województwa lwowskiego miejsca detalicznej sprzedaży alkoholu, w tym w Kopysnie 1 punkt z wyszynkiem (jbc.bj.uj.edu.pl).

   

© Copyrights Dedio & Dedio & Dedio 2003-2023